Home » Event » M&A and JVs From International Investors’ Perspective

M&A and JVs From International Investors’ Perspective

Ngân hàng UOB Việt Nam cùng Công ty tư vấn Luật và thuế VDB Loi trân trọng kính mời Quý khách tham dự hội thảo chuyên đề “M&A và JV dưới góc nhìn của nhà đầu tư quốc tế nhằm mục đích tài trợ và mở rộng dự án tại Việt Nam”.

This July, UOB Vietnam and VDB Loi would like to invite you to the workshop masterclass “M&A and JVs with international investors for financing and expanding project in Vietnam”.

Buổi hội thảo nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp SME nắm rõ quy trình trong nước cũng như thông lệ quốc tế được áp dụng trong việc mua bán – sáp nhập, liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài như là một công cụ tài chính chiến lược cho việc phát triển dự án. Diễn đàn này cũng là cơ hội cho cộng đồng SME tiếp cận với những chuyên gia đầu ngành, các nhà đầu tư và khám phá cơ hội kinh doanh với các doanh nghiệp khác.

The workshop aims to support the SME community to grasp both the local procedures and current international practices of implementing M&A, JV as a financial tool for projects’ expansion. It is also a forum for SMEs to access leading experts in the industry, investors, and explore business opportunities with others.

Thông tin chi tiết
Key details
Nội dung hội thảo
Agenda
  • Chuẩn bị trước khi thực hiện thỏa thuận với nhà đầu tư quốc tế?
    How to prepare for the deal with international investor?
  • Cách thu hút nhà đầu tư thành lập liên doanh – các lựa chọn sẵn có Inviting investor to form a JV – which options you have?
  • Đàm phán Hợp đồng mua bán cổ phần: Thực tiễn quốc tế và những kì vọng Negotiating SPA: international practice and what to expect
  • Tuân thủ pháp luật – Những yêu cầu theo luật pháp Việt Nam Legal compliance – Vietnam law requirements
  • Cách tổ chức đội ngũ và quy trình làm việc khi chuẩn bị cho giao dịch M&A và JV How to structure your team and work process when preparing for M&A and JV
  • Quy định về thuế cho các giao dịch M&A và JV tại Việt Nam Tax aspects of M&A and JVs in Vietnam
  • Tài khoản ngân hàng và quyết toán tiền mặt trong giao dịch Bank accounts and cash settlements as part of transaction

Thời gian: từ 9:30 đến 12:00, thứ Sáu ngày 28 tháng 7 năm 2023
Date and time: from 9:30AM to 12PM, Friday 28 July, 2023

Địa điểm: Sunwah Innovation Center, 90 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Location: Sunwah Innovation Center, 90 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22, Binh Thanh District, HCMC

Phí tham dự sự kiện: Miễn phí
Admission Fee: Free of charge

Vì số lượng chỗ ngồi có hạn, chúng tôi sẽ ưu tiên dựa trên thứ tự đăng ký. Quý Khách vui lòng đăng ký trước ngày 23 tháng 7 năm 2023. Chúng tôi sẽ gửi thông báo xác nhận đăng ký thành công trong vòng 48 giờ
Limited seats available! Event registration is on a first come first served basis and advance registration is quired. RSVP by 23 July 2023 to assure your spot. We will drop you an email within 48 hours to confirm your registration.

Rất hân hạnh được tiếp đón Quý Khách tại buổi hội thảo.
We are looking forward to welcoming you at the event.

Speakers

Ông Nguyễn Quốc Thanh
Mr. Nguyen Quoc Thanh

Phó Giám Đốc - Các kênh phân phối
sản phẩm Dịch vụ tài chính
& Ngoại hối, Khối doanh nghiệp SME,
Ngân hàng UOB Việt Nam
BB way Champion Business Banking
UOB Vietnam


Ông Maxim Kobzev
Mr.Maxim Kobzev

Luật sư thành viên của VDB Loi Việt Nam
Partner of VDB Loi Vietnam


Ông Phạm Ngọc Thuận
Mr. Pham Ngoc Thuan

Giám đốc của VDB Loi Việt Nam

EVENT DETAILS

DATE:
July 28, 2023
TIME:
9:30AM to 12PM
VENUE:
Sunwah Innovation Center, 90 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Sunwah Innovation Center, 90 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22, Binh Thanh District, HCMC